Eco-friendly Hotel Dália získal európsku eko značku

Dlhoročné ekologické smerovanie Eco friendly Hotela Dália ocenilo Ministerstvo životného prostredia SR udelením európskej environmentálnej značky „Environmentálna značka EÚ“ v roku 2011. Hotel realizuje plán ekologických aktivít, v rámci ktorého motivuje svojich zamestnancov i hostí, aby sa aktívne zapojili do ochrany životného prostredia. Ekologické aktivity sa sústredia okrem ubytovania aj na konferencie, kde hotel zaviedol program pod značkou Green Meetings.

Už od otvorenia hotela v roku 2001 boli ekologické aktivity ako separovanie odpadu, recyklácia  a kompostovanie súčasťou prevádzky. Ing. Rastislav Amrich: "Hotely sú veľkým znečisťovateľom životného prostredia, čo súvisí predovšetkým s produkciou množstva odpadu napr. z jednorazových produktov kúpeľňovej kozmetiky a miniatúrnych balení raňajkových doplnkov ako sú džem, maslo a podobne. Okrem toho dochádza v hoteloch k vysokej spotrebe energií a vody. V Eco friendly Hoteli Dália sme si stanovili cieľ minimalizovať produkciu odpadu a inštalovať inovatívne technológie, ktoré pomôžu šetriť energiu a vodné zdroje."  

Ekologické opatrenia v Eco friendly Hoteli Dália

V hoteli sa používajú energeticky úsporné žiarovky a 100%-ne recyklovaný kancelársky papier, v letných mesiacoch zabezpečujú ohrev vodysolárne panely, jednorazové balenia kúpeľňovej kozmetiky boli nahradené organickou kozmetikou certifikovanou aj európskou eko značkou. 

Ponuka raňajok a menu bola rozšírená o zdravé bio špeciality. V hoteli sú rozmiestnené koše pre triedenie odpadu, aby sa aj hostia mohli aktívne zapojiť do separácie.

Ing. Dagmar Amrichová, riaditeľka hotela: "S radosťou môžem skonštatovať, že naši klienti túto snahu oceňujú a vnímajú ekologické aktivity hotela veľmi pozitívne."

Prečo byť eko?

Hotel vyzýva svojich hostí, aby sa do ekologických aktivít zapojili aj doma či na pracovisku. Ing. Rastislav Amrich: "K ochrane prírody môžeme prispieť všetci a často krát to stojí len minimum námahy či financií navyše. Nie je náročné zaviesť v spoločnosti separáciu odpadu či používanie recyklovaného kancelárskeho papiera. Výroba papiera z recyklovaných vlákien totiž nielen chráni lesy, ale znečisťuje ovzdušie až o 74% menej a vodu o 35% menej ako výroba z dreva."