Prinášame hotelové inovácie.
V Dálii sa môžete už 3 roky zdarma nabíjať.
Využite služby jediného certifikovaného ECO hotela so zľavou. Stačí ak prídete elektoromobilom a okrem nabíjania zdarma môžete využiť aj špeciálnu 20-25% zľavu z pultovej ceny ubytovania

Odporúčame vopred si rezervovať parkovacie miesto pre váš elektromobil na e-mailovej adrese hoteldalia@hoteldalia.sk
Eco friendly Hotel Dália - nabite si s nami energiu.