Eco friendly Hotel Dália organizuje alebo participuje na rôznych podujatiach s ekologickou tématikou. Prinášame vám možnosť nahliadnuť do niektorých z nich.

Najznámejšie podujatia: