Častokrátkrát sa stretávame s pojmom home-made, ktorý je už pomerne známy aj na Slovensku. V obchodoch kúpime home-made džemy, či medy, v hoteloch si pochutíte na home-made dezertoch či limonádach. Čo však znamená pojem upcycling?

Pokiaľ by sme nahliadli do histórie, jeho korene by sme objavili už v staroveku, či v čase Veľkej hospodárskej krízy, kedy si ľudia zo starého oblečenia vyrábali kuchynské zástery. Aj u nás na Slovensku bol tento jav v minulosti bežne zaužívaný, keď sa zo starého oblečenia v domácnostiach vyrábali napríklad koberce. Už ste možno pochopili, že upcycling je jednoducho povedané druhotné využitie nepotrebného materiálu. Presnejšie poučka znie takto:
"Upcycling sa radí k postmodernému poňatiu sveta. V obecnej rovine je upcycling smerom, ktorého cieľom je premena starých a nepotrebných produktov na produkty s vyššou úžitkovou hodnotou, než akú mal pôvodný výrobok" (zdroj internet). Upcycling je filozofiou, umením, ale taktiež životným štýlom 21. storočia.

Upcycling by sme mohli pokojne charakterizovať ako ľudskú kreativitu a vynaliezavosť pri druhotnom spracovaní produktov. Žijeme v 21. storočí a ručná výroba sa opäť dostáva do povedomia, začína sa viac ceniť. Ľudia navštevujú starožitníctva, či antikvariáty a opotrebovaným starým častiam nábytku či vyradeným a nechceným knihám vdychujú nový život.

Pri návšteve nášho hotela môžete objaviť množstvo produktov a dekorácii, ktoré prešli kreatívnymi rukami samotnej majiteľky hotela, Dagmar Amrichovej, alebo rukami odborníkov (zreštaurované staré kreslá či lustre v priestoroch hotela, dekorácie v spoločných priestoroch aj na letnej hotelovej terase, vyrobené z odpadových a nepotrebných materiálov).

Máte aj vy doma množstvo starých a nepotrebných vecí? Skúste sa zamyslieť, ako by sa ich dalo využiť a obnoviť ich hodnotu. Veď kreativite sa medze nekladú, tak smelo do toho!