Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky umiestnilo článok o Eco friendly Hoteli Dália vo svojej publikácii s názvom Slovenská republika smerom k zelenému hospodárstvu ako príspevok v sekcii Príklady pozitívnych riešení podporujúcich prechod k zelenému hospodárstvu. Publikácia bola vydaná v priebehu slovenského predsedníctva EÚ 2016.

Viac: http://www.minzp.sk/europska-unia/slovenske-predsednictvo-2016/informacne-materialy/sr-smerom-k-zelenemu-hospodarstvu.html