Eco-friendly Hotel Dália získal európsku eko značku

Dlhoročné ekologické smerovanie Eco friendly Hotela Dália ocenilo Ministerstvo životného prostredia SR udelením európskej environmentálnej značky „Environmentálna značka EÚ“. Hotel realizuje plán ekologických aktivít, v rámci ktorého motivuje svojich zamestnancov i hostí, aby sa aktívne zapojili do ochrany životného prostredia. Ekologické aktivity sa sústredia okrem ubytovania aj na konferencie, kde hotel zaviedol program pod značkou Green Meetings.

Už od otvorenia hotela v roku 2001 boli ekologické aktivity ako separovanie odpadu, recyklácia  a kompostovanie súčasťou prevádzky. Ing. Rastislav Amrich: "Hotely sú veľkým znečisťovateľom životného prostredia, čo súvisí predovšetkým s produkciou množstva odpadu napr. z jednorazových produktov kúpeľňovej kozmetiky a miniatúrnych balení raňajkových doplnkov ako sú džem, maslo a podobne. Okrem toho dochádza v hoteloch k vysokej spotrebe energií a vody. V Eco friendly Hoteli Dália sme si stanovili cieľ minimalizovať produkciu odpadu a inštalovať inovatívne technológie, ktoré pomôžu šetriť energiu a vodné zdroje."  

Ekologické opatrenia v Eco friendly Hoteli Dália

V hoteli sa používajú energeticky úsporné žiarovky a 100%-ne recyklovaný kancelársky papier, v letných mesiacoch zabezpečujú ohrev vodysolárne panely, jednorazové balenia kúpeľňovej kozmetiky boli nahradené organickou kozmetikou certifikovanou aj európskou eko značkou. 

Ponuka raňajok a menu bola rozšírená o zdravé bio špeciality. V hoteli sú rozmiestnené koše pre triedenie odpadu, aby sa aj hostia mohli aktívne zapojiť do separácie.

Ing. Dagmar Amrichová, riaditeľka hotela: "S radosťou môžem skonštatovať, že naši klienti túto snahu oceňujú a vnímajú ekologické aktivity hotela veľmi pozitívne."

Prečo byť eko?

Hotel vyzýva svojich hostí, aby sa do ekologických aktivít zapojili aj doma či na pracovisku. Ing. Rastislav Amrich: "K ochrane prírody môžeme prispieť všetci a často krát to stojí len minimum námahy či financií navyše. Nie je náročné zaviesť v spoločnosti separáciu odpadu či používanie recyklovaného kancelárskeho papiera. Výroba papiera z recyklovaných vlákien totiž nielen chráni lesy, ale znečisťuje ovzdušie až o 74% menej a vodu o 35% menej ako výroba z dreva."

O európskej eko značke

Výrobky a služby, ktoré majú menší negatívny vplyv na životné prostredie môžu byť ocenené európskou environmentálnou značkou „Environmentálna značka EÚ“. Označuje produkty, ktoré spĺňajú prísne environmentálne a kvalitatívne požiadavky. Viac informácií: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/.